strona nasze lotnisko.jpg

NASZE LOTNISKO

Lotnisko Klubu Modelarstwa Sportowego w Kielcach

Lotnisko Klubu Modelarstwa Sportowego w Kielcach

Lotnisko powstało ze względu na brak dogodnego miejsca do latania modelami RC w okolicach Kielc. Po prawie 10 miesiącach pracy i sensacyjnych zwrotach akcji, możemy podsumować szczęśliwe osiągniecie celu. Przede wszystkim podpisana została umowa na dzierżawę gruntu pod lotnisko modelarskie w miejscowości Kowala k. Kielc. Naprawiona została droga dojazdowa i wybudowany pierwszy pas startowy o długości 185m i szerokości 21m.

Lotnisko KMS znajduje się w miejscowości Kowala w odległości 12km na południe od centrum Kielc. Położone jest na obszarze 6 hektarów wśród pól i nieużytków. 

Usytuowanie lotniska pozwala na szybki dojazd o każdej porze roku, a znaczne oddalenie od zabudowań sprzyja lataniu nawet bardzo dużymi modelami z  nieograniczonymi możliwościami zastosowanych napędów (ze spalinowymi i odrzutowymi włącznie).

Teren lotniska został ogrodzony oraz podzielony na strefy dla pilotów, widzów oraz samochodów. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy drugiego (trawiastego) pasa startowego o wymiarach 100x100m oraz toru dla modeli samochodów RC. W miarę rozrastania się liczby aktywnych uczestników mamy nadzieję na dalszy rozrost infrastruktury lotniskowej.

Warunkiem koniecznym korzystania z lotniska jest przystąpienie do Klubu Modelarstwa Sportowego w Kielcach. Członkostwo jest płatne i jest związane jedynie z partycypacją w kosztach najmu gruntu oraz utrzymania infrastruktury lotniskowej. Klub nie prowadzi działalności zarobkowej.

Plan zagospodarowania

Co już zrobiliśmy

Plan zagospodarowania

Co chcemy osiągnąć

Zagospodarowanie2.jpg
Bezpieczeństwo

Ze względu na bezpośrednią bliskość lotniska od kopalni Dolomitu Radkowice Lafarge Holcim, każda osoba przebywająca na lotnisku KMS Kielce zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących „strzelań” górniczych oraz innych prac prowadzonych w kopalni. 

 

Zabrania się wchodzenia na teren kopalni, za tablice ostrzegawcze.

Zabrania się lotów nad terenem kopalni.

Lotnisko znajduje się poza strefą zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych, jednak należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przebywania na terenie lotniska w trakcie prowadzenia prac strzałowych oraz zapoznać się z tablicą znaczenia sygnałów dźwiękowych.

 

Prace strzałowe nie są prowadzone w soboty, niedziele oraz dni świąteczne.